„OSOBLIWOŚCI ŚWIATA FIZYKI” – wyjazd edukacyjny do Katowic

W dniu 24 września 2021 r. 35 uczniów  z klas VII i VIII naszej  szkoły  wzięło udział  w programie „Osobliwości Świata Fizyki” organizowanym w ramach Uniwersyteckiego Miasteczka Naukowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tematyka spotkań związana jest z programem szkolnym.

W tym roku młodzież wysłuchała dwóch wykładów, pt. ,,Bezcenna energia” oraz ,,Na fali”. W trakcie wykładów przeprowadzono szereg ciekawych doświadczeń, w których mogli uczestniczyć nasi uczniowie. Przystępne przekazy i miła atmosfera stworzona przez wykładowców Uniwersytetu Śląskiego zachęcały uczniów do uczestnictwa w wykonywanych przez nich  doświadczeniach i pozwalały lepiej zrozumieć omawiane  zjawiska.

Mam nadzieję, że wiadomości, które zdobyli uczniowie  w czasie wykładów, na długo pozostaną w ich pamięci i pozwolą przełamać stereotypowe wyobrażenia o fizyce jako o przedmiocie bardzo trudnym.

        


Uczniowie, którzy brali udział w wyjeździe edukacyjnym po  pisemnym udzieleniu odpowiedzi na pytania i przeprowadzeniu oraz omówieniu jednego z doświadczeń mają szansę na cząstkową ocenę celującą.

ZADANIA DLA UCZNIÓW BIORĄCYCH  UDZIAŁ W PROGRAMIE „Osobliwości Świata Fizyki”

  1. Które doświadczenia prezentowane w wykładach z podobały Ci się najbardziej i dlaczego?
  2. Co to jest fala?
  3. Jakie przykłady fal pokazano na wykładach?
  4. Dlaczego brzęczka włożonego do szklanej puszki nie słychać?
  5. Co to jest energia?
  6. Jakie przemiany energii zachodzą podczas strzelania z kuszy?
  7. Czy w przyszłym roku chciałbyś brać udział w programie „Osobliwości Świata Fizyki”?

Termin składania prac u organizatora wyjazdu edukacyjnego do 15.10.2021 r.

Czy chciałbyś zaprezentować swoim koleżankom i kolegom jedno z doświadczenia prezentowane na wykładach? Jeśli tak, to które?

       Jadwiga Zymełka, organizator wyjazdu edukacyjnego

Komentarze wyłączone.
Font Resize