Betlejemskie Światełko Pokoju dotarło, jak co roku, do Urzędu Gminy Przeciszów, przekazane przez drużynowego na ręce wójta gminy – pana Tomasza Kosowskiego, do Kościoła – odebrane przez proboszcza – ks Józefa Szlachtę, oraz do naszej szkoły – BŚP przekazaliśmy na ręce wicedyrektora szkoły – pana Rafał Pytlowskiego.

Światło z Betlejem nową światu da nadzieję!
Pokoju płomyk niech ogrzewa nas!

Kronika harcerska: Na Grunwald!  – czyli harcerze na rowerach.

15 lipca przypada rocznica Bitwy pod Grunwaldem, jako, że w naszych okolicach znajduje się Kopiec Grunwald, tak członkowie 1 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Wagabunda” postanowili z tej okazji odwiedzić to miejsce.
W dniu 18 lipca odbył się Rajd rowerowy „Na Grunwald”, zorganizowany w ramach Małopolskiej Sieci Świetlic Podwórkowych. W Rajdzie, oprócz harcerzy udział wzięli również ich rodzice – taką rodzinną grupą wystartowaliśmy o godzinie 9:00 spod Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Przeciszowie.
Pierwszy odcinek Rajdu biegł przez Przyręb, Podolsze i Palczowice a zakończył się właśnie pod Kopcem Grunwald w Rabusiowicach. Uczestnicy dowiedzieli się o kilku ciekawostkach związanych z tym miejscem i zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.
Po krótkiej przerwie i uzupełnieniu płynów ruszyliśmy w dalszą drogę. Droga przez Palczowice, Laskową, Trzebieńczyce i ścieżki między stawami doprowadziły nas do Restauracji „Karpik” w Graboszycach. Po długich dwóch odcinkach wszyscy z chęcią zjedli smaczny obiad.
Chwila odpoczynku i znów na trasie. Tym razem mogliśmy podziwiać piękno przyrody w Rudzach i Łowiczkach, a także pomachaliśmy do bawiących się w Energylandii turystów.
Na zakończenie, p. Mariusz Frączek, który chętnie zaangażował się w organizację Rajdu, miał dla uczestników niespodziankę – każdy otrzymał pamiątkowy dyplom uczestnictwa w Rajdzie.
Czuwaj!

phm Rafał Smurzyński
drużynowy 1 WPDH „Wagabunda”

Kronika harcerska: Razem przy ognisku  – czyli Inauguracja roku harcerskiego.

Rok harcerski pokrywa się z rokiem szkolnym. Co roku, we wrześniu Chorągiew Krakowska organizuje dużą imprezę, biwak dla wszystkich chętnych drużyn należących do chorągwi – Inaugurację roku harcerskiego. W tym roku, ze względu na epidemię, postanowiono uczcić to w inny sposób – w ten sam dzień, 19 września, drużyny rozpaliły ogniska i w ten symboliczny sposób mogły „razem” usiąść przy ogniu.
„Wagabunda”, działająca na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Przeciszowie, spotkała się u dh Joli Szymonek, byłej drużynowej.
Spotkanie zaczęliśmy od biegu patrolowego, podczas którego członkowie drużyny, którzy kończyli próbę harcerki/harcerza mogli wykazać się swoją wiedzą. W organizację zadań na punktach zaangażowały się szczególnie: dh Julia, dh Wiktoria, dh Julia (tak, jeszcze jedna Julka :)), dh Milena oraz dh Justyna. Druhenki spisały się na medal – zadania nie były zbyt trudne, ale stanowiły wyzwanie dla patroli biorących udział w grze.
Gra zakończyła się przy ognisku harcerskim. Trzech członków naszej drużyny złożyło Przyrzeczenie Harcerskie i mogą już nosić krzyże harcerskie na mundurach. Gratulujemy!
W ciszy opuściliśmy to ognisko, żeby, kontrolowane, spokojnie się dopaliło. Po czym, w innym zupełnie miejscu, rozpaliliśmy kolejne! „Co? Po co dwa ogniska?” – spytacie. Otóż, to pierwsze, tradycyjne ognisko harcerskie kojarzy się z czymś ważnym, np. składaniem Przyrzeczenia, przypomina miłe chwile minionych już przygód, nawiązanych przyjaźni. Aby harcerzom towarzyszyły takie uczucia są określane pewne zwyczaje – obrzędy. Na takim ognisku nie przyrządza się jedzenia. Więc aby móc upiec kiełbaski, rozpaliliśmy właśnie drugie. Każdy z uczestników spotkania mógł się poczęstować kiełbaską, chlebem, jabłkiem, ciastkiem i napojem – wszystko to zostało nam zapewnione dzięki uczestnictwu w Małopolskiej Sieci Świetlic Podwórkowych.
Po skończonym posiłku, harcerze zaśpiewali kilka swoich ulubionych piosenek, w czym bardzo pomogła nam p. Iwona Bernaś, która jest przyjacielem naszej drużyny i wspiera nas w różnych działaniach. Wspólne spotkanie zakończyło się ogromnymi bańkami mydlanymi, które również otrzymaliśmy w ramach działalności naszej Świetlicy.
Pełni pozytywnych wspomnień i energii, możemy rozpocząć nowy rok harcerski.
Czuwaj!

phm Rafał Smurzyński
drużynowy 1 WPDH „Wagabunda”

Font Resize