10-lecie SZKOLNEGO CHÓRU „BEL CANTO”

Chór powstał w 2010 roku w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Przeciszowie. Inicjatorką tego projektu była Pani Iwona Bernaś. Koordynuje ona pracę chóru, dzięki czemu każde wydarzenie w życiu szkoły jest wzbogacone piękną oprawą muzyczną. Pani Iwona wraz z chórzystami często angażuje się w wydarzenia gminne i powiatowe. Możliwe jest to dzięki bogatemu repertuarowi zespołu oraz zaangażowaniu dzieci oraz dyrygentki. Chór prezentuje różnorodne utwory patriotyczne, religijne, ludowe,a w okresie świątecznym także kolędy i pastorałki.

Pani Iwona Bernaś jest wykształconą i kompetentną osobą. Ukończyła studia z zakresu muzyki na wydziale Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Śląskiego. Uczęszczała także na studia podyplomowe z edukacji plastycznej. To osoba kreatywna, energiczna i wyrozumiała, z właściwym podejściem do dzieci i z pasją. Działa też w szkole w Piotrowicach, gdzie założyła i prowadzi od 5-u lat chór „Perfectum”. Tam również aktywnie uczestniczy we wszystkich szkolnych uroczystościach. Można powiedzieć, że to właściwa osoba na właściwym stanowisku.

Chór prowadzony przez Panią Bernaś umożliwia nie tylko rozwijanie umiejętności wokalnych, ale jest również świetną formą integracji uczniów, nie istnieją tam bowiem bariery wiekowe czy brak zrozumienia. Wszystkich łączy chęć śpiewania i umiłowanie pieśni. Zajęcia pomagają poprawić samoocenę uczniom, a dzieci w końcu zaczynają wierzyć we własne możliwości, co przynosi ogromną satysfakcję Pani Dyrygent. W końcu każdy uśmiech i sukces jest motywacją do dalszych działań.

Podopieczni Pani Iwony wygrywali liczne konkursy tj. „Majowe śpiewanie”, Festiwal Piosenki Obcojęzycznej – walentynkowej w Radoczy, Konkurs Kolęd i Pastorałek w Zatorze oraz w OCK w Oświęcimiu. Uświetniali również wszystkie akademie, od rozpoczęcia roku szkolnego po Dzień Edukacji Narodowej, Święto Pieczonego Ziemniaka, Święto Odzyskania Niepodległości, Jasełka, Dzień Ziemi, Święto 3-ciego Maja oraz zakończenie roku szkolnego. Z wydarzeń pozaszkolnych chór brał udział w Finale WOŚP, Dniach Przeciszowa i Dożynkach. Dużą rolę wychowawczą odgrywa współpraca zespołu muzycznego z 1 Wielopoziomową Drużyną Harcerską „Wagabunda”.

Wszystko to sprawia, że chóry „Bel Canto” oraz ” Perfectum” stały się wizytówkami szkół naszej gminy. Po wielu latach ich działań trudno sobie wyobrazić Gminę Przeciszów bez występów chórów pod przewodnictwem Pani Iwony, która zaraża wszystkich swoim zamiłowaniem do śpiewu oraz pozytywną energią.

Chór Bel canto to grupa dzieci lubiąca śpiew i grę na instrumentach. Do chóru należą dzieci od klasy trzeciej aż po klasę siódmą SP.

Program chóru  powstał w oparciu o kalendarz imprez szkolnych, wieloletnie doświadczenia i obserwacje podczas pracy z dziećmi, a także potrzeby szkoły oraz fachową literaturę. Daje on możliwość rozwijania zainteresowań uczniów, kształtowania głosu oraz prezentowania własnego talentu na uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych. Program chóru szkolnego zakłada nie tylko kształcenie głosu, ale także naukę gry na instrumentach perkusyjnych.

Próby chóru odbywają się w każdy piątek. Niestety, z powodu epidemii w tym roku szkolnym ilość występów jest mocno zredukowana. Na lekcjach śpiewamy bardzo zróżnicowany repertuar, często zaproponowany także przez samych uczestników. Podczas prób panuje miła i sympatyczna atmosfera.

Opiekun: Iwona Bernaś

Font Resize