Podręczniki

Klasa

Tytuł
podręcznika i wydawnictwo

Autor
podręcznika

I

,,Bóg jest naszym Ojcem”
Podręcznik z ćwiczeniami do nauki religii
dla I klasy szkoły podstawowej
wyd. św. Stanisława BM
AZ-11-01/18 KR-1/20

Redakcja:

ks. Tadeusz Panuś,
ks. Andrzej Kielian,
Adam Berski

II

        ,,Jezus jest naszym Zbawicielem”
              Podręcznik z ćwiczeniami                  wyd. św. Stanisława BM

KEP AZ-1-01/18

Redakcja:

          ks. Tadeusz Panuś,
          ks. Andrzej Kielian,
               Adam Berski

III

   Podręcznik + ćwiczenia do nauki religii
         dla III klasy szkoły podstawowej
             „Przyjmujemy Pana Jezusa”
                 wyd. św. Stanisława BM

AZ-13-01/10-KR-3/15

                Redakcja:

          ks. Tadeusz Panuś,
          ks. Andrzej Kielian,
                Adam Berski

IV

                Podręcznik do nauki religii
          dla IV klasy szkoły podstawowej
                   ,,Słuchamy Pana Boga”
                 wyd. św. Stanisława BM

AZ-21-01/10-KR-3/12

                  Redakcja:

          ks. Tadeusz Panuś,
          ks. Andrzej Kielian,
                 Adam Berski

V

               Podręcznik do nauki religii
           dla V klasy szkoły podstawowej
                   ,,Jezus dla człowieka”                 wyd. św. Stanisława BM

AZ-21-04/20-KR-4/20

                  Redakcja:

ks. Tadeusz Panuś,
ks. Andrzej Kielian,
Adam Berski

VI

              Podręcznik do nauki religii
          dla VI klasy szkoły podstawowej
                ,,Kościół dla człowieka”

wyd. św. Stanisława BM

                 Redakcja:

                 ks. Tadeusz Panuś,
                 ks. Andrzej Kielian,
                       Adam Berski

VII

 

              Podręcznik do nauki religii
         dla VII klasy szkoły podstawowej
        „Spotykamy się z żywym słowem”

                 wyd. św. Stanisława BM

KR-31-01/10-KR-1/12


                  Redakcja:

            ks. Tadeusz Panuś,
          Renata Chrzanowska,
              Monika Lewicka

VIII

              Podręcznik do nauki religii
        dla VIII klasy szkoły podstawowe
                „Żyjemy w miłości Boga”
                wyd. św. Stanisława BM

KR-33-02/13-KR-6/14

 

                  Redakcja:

           ks. Tadeusz Panuś,
         Renata Chrzanowska,
              Monika Lewicka

Font Resize