Podręczniki

Klasa

Tytuł
podręcznika i wydawnictwo

Autor
podręcznika

I

 Ćwiczenia
do nauki religii
dla I klasy szkoły podstawowej
,,Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”
wyd. św. Stanisława BM


AZ-11-01/10-KR-2/12

Redakcja:

ks. Tadeusz Panuś,
ks. Andrzej Kielian,
Adam Berski

II

 Podręcznik i ćwiczenia do nauki
religii
dla II klasy szkoły podstawowej
„Kochamy Pana Jezusa”
wyd. św. Stanisława BM

AZ-12-01/10-KR-15/13

Redakcja:

ks. Tadeusz Panuś,
ks. Andrzej Kielian,
Adam Berski

III

 Podręcznik i ćwiczenia do nauki
religii
dla III klasy szkoły podstawowej
„Przyjmujemy Pana Jezusa”
wyd. św. Stanisława BM

AZ-13-01/10-KR-3/15

Redakcja:

ks. Tadeusz Panuś,
ks. Andrzej Kielian,
Adam Berski

IV

 Podręcznik i ćwiczenia do nauki
religii
dla IV klasy szkoły podstawowej
,,Słuchamy Pana Boga”
wyd. św. Stanisława BM

AZ-21-01/10-KR-3/12

 Redakcja:

ks. Tadeusz Panuś,
ks. Andrzej Kielian,
Adam Berski

V

 Podręcznik i ćwiczenia do nauki
religii
dla V klasy szkoły podstawowej
,,Wierzymy w Pana Boga”
wyd. św. Stanisława B

AZ-22-01/10-KR-5/15

Redakcja:

ks. Tadeusz Panuś,
ks. Andrzej Kielian,
Adam Berski

VI


Podręcznik i ćwiczenia do nauki religii
dla VI klasy szkoły podstawowej
„W Kościele umacniamy wiarę”
wyd. św. Stanisława BM


AZ-23-01/10-KR-2/15

 Redakcja:

ks. Tadeusz Panuś,
ks. Andrzej Kielian,
Adam Berski

VII

Podręcznik i
ćwiczenia do nauki religii
dla VII klasy szkoły podstawowej
„Spotykamy się z żywym słowem
wyd.
św. Stanisława BM


KR-31-01/10-KR-1/12

Redakcja:

ks. Tadeusz Panuś,
Renata Chrzanowska,
Monika Lewicka

VIII

Podręcznik i
ćwiczenia do nauki religii
dla VIII klasy szkoły podstawowe„Żyjemy w miłości Boga”
j

wyd. św.
Stanisława BM


KR-33-02/13-KR-6/14

Redakcja:

ks. Tadeusz Panuś,
Renata Chrzanowska,
Monika Lewicka

Font Resize