Dyrekcja

Imię, nazwisko Przedmiot
mgr Magdalena Tęcza dyrektor, historia, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Rafał Pytlowski wicedyrektor, historia, wiedza o społeczeństwie

Dyrektor przyjmuje strony w godzinach pracy po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie.

Nauczyciele

Imię, nazwisko Przedmiot
mgr Paulina Balonek logopeda p.balonek@sp2przeciszow.pl
mgr Iwona Bernaś muzyka, plastyka, chór szkolny i.bernas@sp2przeciszow.pl
mgr Jolanta Chmura biblioteka j.chmura@sp2przeciszow.pl
mgr Iwona Chwedczuk pedagog i.chwedczuk@sp2przeciszow.pl
mgr Beata Frączek edukacja wczesnoszkolna b.fraczek@sp2przeciszow.pl
mgr Katarzyna Gąciarz-Oleś pedagog szkolny k.oles@sp2przeciszow.pl
mgr Karolina Grubka religia k.grubka@sp2przeciszow.pl
mgr Anna Kabzińska wychowanie do życia w rodzinie, świetlica szkolna a.kabzinska@sp2przeciszow.pl
mgr Kazimierz Kabziński język polski, przyroda k.kabzinski@sp2przeciszow.pl
mgr Adriana Kajdas pedagog a.kajdas@sp2przeciszow.pl
mgr Dorota Kajdas wychowanie fizyczne, technika, gimnastyka korekcyjna d.kajdas@sp2przeciszow.pl
mgr Krystyna Klimczyk-Piegza język polski k.piegza@sp2przeciszow.pl
mgr Elżbieta Kotowicz język niemiecki e.kotowicz@sp2przeciszow.pl
mgr Adam Maślana wychowanie fizyczne a.maslana@sp2przeciszow.pl
mgr Karol Nocula język angielski k.nocula@sp2przeciszow.pl
mgr Maria Pieczonka - Ferenc matematyka m.ferenc@sp2przeciszow.pl
mgr Żaneta Rapka edukacja wczesnoszkolna z.rapka@sp2przeciszow.pl
mgr Ilona Sanak edukacja wczesnoszkolna i.sanak@sp2przeciszow.pl
mgr Rafał Smurzyński język angielski r.smurzynski@sp2przeciszow.pl
mgr Dominika Sobecka matematyka, informatyka, chemia d.sobecka@sp2przeciszow.pl
mgr Gabriela Szafraniec przyroda, geografia, chemia g.szafraniec@sp2przeciszow.pl
mgr Jadwiga Zymełka fizyka j.zymelka@sp2przeciszow.pl

Administracja i obsługa

Imię, nazwisko
mgr Sylwia Patrzyk sekretarz szkoły
Maria Kudroń
Renata Nowotarska
Anna Pilarska
Ryszard Wilczak
mgr Edyta Piotrowska główny księgowy
Dorota Ubik główny specjalista
Font Resize