Konkurs ofert na dzierżawę szkolnej stołówki oraz sklepiku szkolnego

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Przeciszowie przy ulicy Podlesie 92, zaprasza do składania ofert na dzierżawę szkolnej stołówki oraz sklepiku szkolnego od dnia 1 września 2022 roku do 23 czerwca 2023 roku.

 1. Oferta musi być złożona w zaklejonej kopercie z napisem: „Dzierżawa szkolnej stołówki oraz sklepiku szkolnego w Szkole Podstawowej w Przeciszowie w roku szkolnym 2022/2023”: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Przeciszowie, ul. Podlesie 92, 32-641 Przeciszów”.
 2. Oferta musi być złożona na formularzu będącym załącznikiem do Regulaminu konkursu.
 3. Termin składania ofert upływa 5 lipca 2022 roku do godz. 13.00.
 4. Szkoła oferuje pomieszczenia: kuchnię (34m²) z zapleczem (8,5m²) i magazynkiem (4m²) oraz stołówkę (34,20m²).
 5. Wymagania dotyczące prowadzenia sklepiku:
 • działalność w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 13.00 (co najmniej),
 • prowadzenie sklepiku zgodnie z przepisami BHP, PPOŻ i wymogami Sanepidu,
 • ewentualne dostosowanie lokalu – na koszt dzierżawcy,
 • sprzątanie stołówki oraz sklepiku szkolnego, utrzymanie czystości w bezpośrednim sąsiedztwie, usuwanie nieczystości – w zakresie dzierżawcy.
 1. Przy wyborze preferowane będą oferty: na prowadzenie sklepiku oraz stołówki w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Przeciszowie, oferty od oferentów na prowadzenie sklepików i stołówek w trzech szkołach na terenie gminy Przeciszów oraz oferty z najwyższą proponowaną miesięczną kwotą czynszu.
 2. W cenie dzierżawy uwzględnione będą koszty korzystania z mediów.
 3. Pomieszczenia można obejrzeć po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00 (nr telefonu do kontaktu: 33 8413 328).
 4. Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły.

Oferowany asortyment nie może zagrażać zdrowiu i życiu klientów sklepiku oraz musi posiadać atest PZH, a także być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach  żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. 

Dyrektor zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyn.

Regulamin konkursu:

Formularz oferty:

Klauzula informacyjna:

Oświadczenie RODO:

Komentarze wyłączone.
Font Resize