I Konkurs Rzeźbiarski Ziemi Oświęcimskiej

Laboratorium Sztuki w Oświęcimiu, we współpracy z Oświęcimskim Centrum Kultury, zaprasza dzieci i młodzież – w trzech kategoriach wiekowych – uczniów szkół podstawowych klas IV-VI i VII-VIII oraz szkół ponadpodstawowych, w tym podopiecznych ośrodków kultury z terenu powiatu oświęcimskiego – do udziału w konkursie inspirowanym twórczością rzeźbiarzy ziemi oświęcimskiej pn. „Podróż w poszukiwaniu siebie”.

Celem organizacji konkursu jest, między innymi, propagowanie wśród dzieci i młodzieży rzeźby jako dziedziny sztuki, rozwijanie wyobraźni przestrzennej,  zachęcanie młodych ludzi do twórczej refleksji nad otaczającym światem i dialogu o wspólnych wartościach.

Konkurs odbywać się będzie w dniach 17-19 września 2021 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury.

Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane będą do 16 września 2021 roku w sposób określony w regulaminie.

Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i otwarcie pokonkursowej wystawy odbędzie się 22 października 2021 roku o godzinie 17:00 w galerii „Tyle światów” Oświęcimskiego Centrum Kultury.

Pliki do pobrania:

Komentarze wyłączone.
Nadchodzące wydarzenia

W najbliższym czasie nie są zaplanowane żadne wydarzenia.

Font Resize