Od 17 do 19 marca br. próbne egzaminy ósmoklasisty organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

Drogi Ósmoklasisto,

od 17 marca do 19 marca br. na sali gimnastycznej odbędzie się próbny egzamin. Zapoznaj się z harmonogramem oraz wytycznymi dotyczącymi egzaminu.

Harmonogram:

17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski

18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka

19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – język obcy nowożytny.

W dniu egzaminu, nie będą odbywały się lekcje on-line. Materiał  z danego przedmiotu zostanie umieszczony na stronie szkoły.

Podczas egzaminu obowiązuje strój galowy.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną zarówno przed rozpoczęciem egzaminu, jak i po jego zakończeniu, należy zachować  2 m odstępu.

PODSTAWOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE EGZAMINU PRÓBNEGO

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa,  bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz nie objęta kwarantanną.
 2. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z uczniem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 3. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 5. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE  ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ

 1. Czekając na wejście do szkoły zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 2 m) oraz mają zakryte usta i nos. Pojedynczo wchodzą do szkoły głównym wejściem. Nauczyciele dyżurujący pilnują zachowania dystansu uczniów.
 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczka, przyłbica). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

 • informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów, w tym aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021,
 • przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów,
 • arkusze próbnych egzaminów ósmoklasisty z ubiegłych lat (tutaj oraz tutaj),
 • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r. i 2020 r.,
 • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych,
 • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Dyrektor szkoły

Komentarze wyłączone.
Nadchodzące wydarzenia

W najbliższym czasie nie są zaplanowane żadne wydarzenia.

Font Resize